Weryfikacja rzetelności kontrahentów

TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ OFIARĄ OSZUSTWA

W obecnych silnie konkurencyjnych gospodarkach i dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia istnieją firmy działające na zasadzie „tu i teraz”, stosując nieuczciwe narzędzia walki a czasami po prostu zniżając się do oszustw i wyłudzeń. Dla poparcia tej tezy wskazujemy badanie przeprowadzone przez Rzetelną Firmę, którego wyniki opublikowano na stronach portalu eGospodarka:

Rzetelna Firma zapytała ponad 1000 przedsiębiorców o ich doświadczenia związane ze współpracą z innymi firmami. Wyniki okazały się zaskakujące. Prawie 86 proc. ankietowanych przyznaje, że spotkało się z przejawami nierzetelności ze strony kontrahentów, z czego aż 22 proc. spotyka się z tym często. Ponad 80 proc. przedsiębiorców zdarzyło się stracić pieniądze lub wyprodukowane dobra, dlatego że klient lub podwykonawca nie wywiązał się z umowy. Dla 36 proc. badanych była to strata większa niż 1 tys. zł, 33 proc. straciło ponad 20 tys. zł. (źródło: portal eGospodarka – www.egospodarka.pl)

Dlatego sprawdzenie naszego kontrahenta, przed podjęciem z nim współpracy wydaje się konieczne i niezbędne dla zabezpieczenia naszych interesów. All Seasons IBS S.A. świadczy kompleksowe usługi z zakresu sprawdzania wiarygodności i rzetelności kontrahentów. Posiadamy wyspecjalizowany personel wyposażony w wiedzę oraz doświadczenie w zakresie weryfikacji i analizy danych ekonomicznych. Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami specjalizującymi się w usługach wywiadu gospodarczego.

W ramach standardowej usługi nasi pracownicy weryfikują następujące obszary działalności kontrahenta:

 • aktualne zapisy w bazach danych KRS, BIG, BIK, Centrum Informacji Gospodarczej oraz informacje z systemu Związku Banków Polskich,
 • analizują dokumentację kontrahenta związaną z rozliczeniami podatkowymi, zaległościami w płatnościach danin obowiązkowych, dotychczasowymi rozliczeniami z partnerami handlowymi,
 • potwierdzają fakt prowadzenia działalności w miejscu wskazanym jako siedziba firmy – dokumentacja fotograficzna i/lub audiowizualna,
 • porównują informacje zawarte w bazach danych (np. w zakresie prowadzonej działalności, siedziby firmy, składu zarządu oraz osób reprezentujących firmę) ze stanem rzeczywistym,
 • dokonują weryfikacji dotychczasowej działalności sprawdzanego podmiotu w oparciu o informacje i opinie jego aktualnych i byłych kontrahentów.

Na życzenie Państwa pracownicy mogą wykonać inne – dodatkowe usługi w zakresie weryfikacji kontrahenta.

Produktem finalnym usługi jest raport zawierający:

 • kompleksowe informacje na temat kontrahenta,
 • dokumentację z wykonanych działań,
 • dokumentację audio – wizualną z realizacji usługi,
 • na życzenie inne dokumenty pozwalające na podjęcie wiążącej decyzji o nawiązaniu bądź rezygnacji ze współpracy.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ, PRZED PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY SPRAWDŹ KONTRAHENTA

Team

All Seasons IBS S.A.

Kontakt
ALL SEASONS IBS S.A. International Business Service
Aktualności
 • Największe targi inwestycyjne w Europie
  W dniach 4-6 października odbyły się największe targi inwestycyjne w Europie – Expo Real. Na te parę dni Monachium staje się centrum Europy. Expo Real to największe targi nieruchomości oraz inwestycji B2B w Europie. Podczas tego wydarzenia wystawcy z całej Europy prezentują swoje najnowsze oferty i możliwości, …
 • XXVII Forum Ekonomiczne
  XXVII Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 5-7 września w Krynicy-Zdroju. Hasło przewodnie wydarzenia to „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady”. W wydarzeniu każdego roku bierze udział ok. 3 tys. gości zarówno z Europy, jak i z Azji oraz Stanów Zjednoczonych: prezydenci, premierzy, ministrowie, prezesi …
 • Znamy już stanowisko KE w sprawie podatku handlowego
  Po szczegółowym dochodzeniu Komisja Europejska uznała, iż polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa.  Stwierdziła również, iż progresywne stawki oparte na wysokości przychodów spowodują, że przedsiębiorstwa o niskich obrotach będą mieć przewagę nad konkurentami. Więcej …
 • Rozkwit mikrofirm
  Podsumowanie rejestru REGON w maju wypadło znakomicie. Nowych jednoosobowych działalności gospodarczych zostało zarejestrowanych więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ogólna liczba zwiększyła się o 7 tys. i wynosi obecnie 2,975 mln. Ponadto odnotowano, że liczba wyrejestrować jest rekordowo niska. Są to najlepsze …