Wywiad biznesowy i usługi detektywistyczne

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy

All Seasons IBS S.A. jest spółką konsultingową, która we współpracy z kilkoma wiarygodnymi i profesjonalnymi podmiotami oferuje usługi z zakresu:
  • wywiadu i kontrwywiadu biznesowego
  • poszukiwania majątku dłużników
  • weryfikacji kontrahentów
  • pomocy przy wrogich przejęciach
  • odzyskiwania długów
  • innych działań detektywistycznych

W dzisiejszych czasach profesjonalne działania wyspecjalizowanego podmiotu – wywiadowni gospodarczej – z zakresu wywiadu biznesowego, mającego za zadanie uzyskiwanie informacji dotyczących innych przedsiębiorstw, są jeszcze mało znane, ale coraz popularniejsze. Na rynku, który jest coraz bardziej konkurencyjny, działania takie stają się wręcz niezbędne. Motywacje do przeprowadzenia wywiadu i kontrwywiadu biznesowego są różne: od szacowania ryzyka współpracy, poprzez zdobywanie przewagi konkurencyjnej i unikanie strat po odzyskiwanie należności.

All Seasons IBS S.A. działa w ramach wielu procesów biznesowych, takich jak np. procedury due diligence, analizowanie niejawnych związków i interesów gospodarczych, czy pomoc przy wrogich przejęciach. Skutecznie realizujemy także usługi poszukiwania majątku ukrytego przez dłużników. Skuteczność naszych działań jest o tyle istotna, że odzyskiwanie należności stanowi często trudne do przeprowadzenia śledztwo. Dzięki naszym kompetencjom proces odzyskiwania długów daje pozytywne wyniki, a należności firmy są efektywnie windykowane. Nasi pracownicy oraz eksperci udzielają skutecznego wsparcia podczas podejmowania decyzji przez klientów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a wszelkie działania w obszarze wywiadu i kontrwywiadu biznesowego przeprowadzane są z największą dbałością o szczegóły, tak aby wszelkie analizy i podsumowania były wyczerpujące i przeprowadzone na najwyższym poziomie.

Pracownicy i partnerzy All Seasons IBS S.A. posiadają wiedzę i umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem w realizacji tego typu świadczeń. Nasze kompetencje z zakresu wywiadu gospodarczego itp. nabywaliśmy poprzez prywatne śledztwa finansowe, a także poprzez działania dla agend i instytucji rządowych. Ponieważ realizowanie usług z zakresu wywiadu gospodarczego często jest skomplikowane i przeprowadzane na wielu płaszczyznach, współpracujemy z wieloma ekspertami różnych dziedzin. Naszymi partnerami są m.in. specjaliści z obszaru informatyki śledczej, czy audytu śledczego. Naszym atutem jest zdolność do wydobycia na światło dzienne ukrytych informacji oraz ustalenie kluczowych zależności lub potencjalnie szkodliwych powiązań, które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych. W swoich działaniach, poprzez prezentowanie precyzyjnych, rzetelnych i szczegółowych informacji, pomagamy klientom ujrzeć sytuację w wielu aspektach, co pozwala im na podejmowanie świadomych decyzji. Jesteśmy profesjonalną wywiadownią gospodarczą, dzięki której mogą Państwo pozyskać informacje dotyczące sytuacji gospodarczej interesujących Państwa przedsiębiorstw. Nasze działania pomagają Państwu minimalizować ryzyko związane ze współpracą z innym podmiotem gospodarczym.

Spółka All Seasons IBS S.A. jest zarejestrowana w rejestrze działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr RD-20/2016. Posiadamy również wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności detektywistycznej

Team
All Seasons IBS S.A.

Folder informacyjny – pobierz

Propozycje realizacji usługi wywiadu gospodarczego – pobierz

Jeżeli chcesz zlecić usługę wywiadu gospodarczego lub inną podobną oferowaną przez nas wypełnij formularz znajdujący się tutaj otwórz

Tagi

kontrwywiad biznesowy

odzyskiwanie długu

odzyskiwanie należności

poszukiwanie majątku dłużników

usługa wywiadu gospodarczego

weryfikacja kontrahentów

wrogie przejęcia pomoc

wywiad biznesowy

wywiad gospodarczy

wywiadownia gospodarcza

usługi detektywistyczne

Od nas dowiesz się:

jak poszukiwać majątku dłużnika

jak sprawdzić dłużnika

jak sprawdzić firmę nierzetelną

jak sprawdzić kontrahenta

jak sprawdzić nierzetelnego kontrahenta

jak sprawdzić spółkę

jak sprawdzić zadłużoną spółkę

jak znaleźć informacje o nierzetelnym kontrahencie

ręka biznesmena z długopisem
Opis usług profesjonalnego wywiadu gospodarczego
Formularz
Dane zleceniodawcy

Zleceniodawca (wymagane)

Imię i nazwisko zleceniodawcy (wymagane)

Nazwa firmy zleceniodawcy (jeżeli zaznaczono, że zleceniodawcą jest firma):

Adres email zleceniodawcy (wymagane):

Telefon kontaktowy zleceniodawcy (wymagane):

Adres zleceniodawcy (wymagane):

Rodzaj usługi:
wywiad gospodarczykontrola ruchu towarowegobezpieczeństwo transakcjiweryfikacja rzetelności kontrahentówwykrywanie urządzeń podsłuchowych

Dane obiektu

Rodzaj obiektu:

Imię i nazwisko lub nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Dodatkowe informacje:

*Powyższe informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości realizacji usługi. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zlecającego przed podpisaniem umowy lub negatywnej oceny możliwości realizacji usługi przez Zleceniobiorcę powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte w sposób ostateczny.
W celu realizacji usługi niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu realizacji usług wywiadu gospodarczego oraz OWU i podpisanie umowy.