Odzyskiwanie długów

Trapią Państwa problemy z odzyskaniem swoich pieniędzy, ponieważ dłużnik ukrywa elementy swojego majątku lub jego składniki są trudne do ustalenia? Jeśli tak, proponujemy przygotowaną przez nas usługę poszukiwania majątku dłużnika.

W kontaktach handlowych niestety coraz częściej występują sytuacje, w których musimy ubiegać się o swoje wierzytelności na drodze windykacyjnej. Równie często nasi kontrahenci nie chcą dobrowolnie poddać się procedurze i ukrywają składniki swojego majątku. My, jako przedsiębiorcy nie znamy przecież sytuacji materialnej naszych kontrahentów, bo nie musimy jej badać, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie skuteczności i przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo istnieje obawa, że brak podjęcia szybkich działań związanych z poszukiwaniem majątku i jego sprawnej egzekucji, doprowadzi do wyzbycia się przez dłużnika jego składników, a tym samym uniemożliwi zaspokojenie zasądzonej rekompensaty.

Nasza oferta ma na celu wykrycie niestwierdzonych składników majątku i w efekcie możliwie najszybsze zaspokojenie Państwa roszczeń. W ramach świadczenia poszukiwania majątku oferujemy Państwu przede wszystkim maksymalizację efektywności działań egzekucyjnych. Usługa nie stanowi ich części i wykonywana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednak pozwala na szybkie i pewne ustalenie zasobów dłużnika. Zwolni to również Państwa ze żmudnych i nierzadko bardzo skomplikowanych czynności samodzielnego ustalenia majątku, z którego nastąpić ma zaspokojenie Państwa roszczeń. Nasza długoletnia praktyka związana z rozwiązywaniem analogicznych problemów, doprowadziła do wypracowania metod i procedur gwarantujących ustalenie zarówno posiadanych przez dłużników kont bankowych, jak i nieruchomości i ruchomości.

W drodze wykonywanej usługi uwzględnimy wszystkie elementy umożliwiające odzyskanie Państwa należności. Skontrolujemy, czy dany dłużnik korzystał z nieznanych rachunków bankowych, współpracował z innymi instytucjami finansowymi, posiada samochód czy udziały w innym przedsiębiorstwie, o istnieniu którego nie byli Państwo świadomi. Jako produkt finalny usługi otrzymają Państwo dokładne oraz szczegółowe wskazania i informacje konieczne do sprawnego wyegzekwowania roszczeń egzekucyjnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty poszukiwania majątku dłużnika – chodzi przecież o Państwa pieniądze.

Team
All Seasons IBS S.A.

Formularz
Dane zleceniodawcy

Zleceniodawca (wymagane)

Imię i nazwisko zleceniodawcy (wymagane)

Nazwa firmy zleceniodawcy (jeżeli zaznaczono, że zleceniodawcą jest firma):

Adres email zleceniodawcy (wymagane):

Telefon kontaktowy zleceniodawcy (wymagane):

Adres zleceniodawcy (wymagane):

Rodzaj usługi:
wywiad gospodarczykontrola ruchu towarowegobezpieczeństwo transakcjiweryfikacja rzetelności kontrahentówwykrywanie urządzeń podsłuchowych

Dane obiektu

Rodzaj obiektu:

Imię i nazwisko lub nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Dodatkowe informacje:

*Powyższe informacje będą wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości realizacji usługi. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zlecającego przed podpisaniem umowy lub negatywnej oceny możliwości realizacji usługi przez Zleceniobiorcę powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte w sposób ostateczny.
W celu realizacji usługi niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu realizacji usług wywiadu gospodarczego oraz OWU i podpisanie umowy.