Procedury Due Diligence

what-is-due-diligence

PROCEDURA WERYFIKACJI KONTRAHENTA PRZED PODPISANIEM KONTRAKTU HANDLOWEGO, UMOWY lub ZLECENIA WYWIADU

I. Przed zawarciem kontraktu handlowego pracownik spółki All Seasons IBS spółka akcyjna realizujący czynności związane z nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem ma obowiązek dokonać sprawdzeń i weryfikacji kontrahenta poprzez:

1. uzyskanie dokumentów firmy w postaci:

 • nadanie numeru NIP/VAT EU
 • zaświadczenia z właściwego organu skarbowego (oraz w przypadku podmiotów z terenu RP z ZUS – w miarę możliwości) o niezaleganiu w daninach publiczno-prawnych
 • wpisu do krs (w przypadku podmiotów z terenu RP)
 • nadania numeru REGON (w przypadku podmiotów z terenu RP)
 • w miarę możliwości potwierdzenia rozliczeń podatku VAT w postaci deklaracji za ostatni rok, półrocze lub kwartał
 • kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość prezesa spółki/właściciela
 • jeżeli kontrahent posiada referencje oraz opinie dotychczasowych firm współpracujących z nim
 • innych dokumentów potwierdzających dotychczas prowadzoną działalność

2. sprawdzenie w systemie VIES aktualności numeru VAT
3. potwierdzenie w dostępnych ewidencjach numerów REGON, KRS oraz pozostałych danych teleadresowych spółki oraz osób ją reprezentujących
4. dokonanie sprawdzeń w dostępnych bazach BIG, BIK i innych kontrahenta pod kątem jego dotychczasowej działalności, posiadanych zobowiązań oraz przeszłości finansowej
5. przeprowadzenie analizy posiadanej dokumentacji pod kątem zgodności danych w nich zawartych i aktualności wpisów

II. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, co do autentyczności przedłożonej dokumentacji czy danych w niej zawartych należy podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości poprzez:

 • skierowanie zapytania do kontrahenta z żądaniem wyjaśnienia niezgodności
 • dokonanie własnych ustaleń poprzez zapytania w urzędach
 • zlecenie podjęcia działań operacyjnych współpracującym firmom wywiadowczym w celu potwierdzenia funkcjonowania kontrahenta, potwierdzenia miejsca jego siedziby lub prowadzonej działalności oraz uzyskanie innych dowodów potwierdzających wiarygodność kontrahenta (zeznania osób zatrudnionych, oświadczenia dotychczasowych kooperantów itp., dokumentacja foto-video)

III. W przypadku potwierdzenia wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta w zakresie przedstawionej dokumentacji lub innych informacji pracownik obsługujący kontrakt przygotowuje pisemną informację do właściwego organu zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości.

Team All Seasons IBS S.A.

Dokumenty do pobrania:

Procedury Due Diligence

Formularz Due Diligence

 

Kontakt
ALL SEASONS IBS S.A. International Business Service
Aktualności
 • Największe targi inwestycyjne w Europie
  W dniach 4-6 października odbyły się największe targi inwestycyjne w Europie – Expo Real. Na te parę dni Monachium staje się centrum Europy. Expo Real to największe targi nieruchomości oraz inwestycji B2B w Europie. Podczas tego wydarzenia wystawcy z całej Europy prezentują swoje najnowsze oferty i możliwości, …
 • XXVII Forum Ekonomiczne
  XXVII Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach 5-7 września w Krynicy-Zdroju. Hasło przewodnie wydarzenia to „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady”. W wydarzeniu każdego roku bierze udział ok. 3 tys. gości zarówno z Europy, jak i z Azji oraz Stanów Zjednoczonych: prezydenci, premierzy, ministrowie, prezesi …
 • Znamy już stanowisko KE w sprawie podatku handlowego
  Po szczegółowym dochodzeniu Komisja Europejska uznała, iż polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa.  Stwierdziła również, iż progresywne stawki oparte na wysokości przychodów spowodują, że przedsiębiorstwa o niskich obrotach będą mieć przewagę nad konkurentami. Więcej …
 • Rozkwit mikrofirm
  Podsumowanie rejestru REGON w maju wypadło znakomicie. Nowych jednoosobowych działalności gospodarczych zostało zarejestrowanych więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ogólna liczba zwiększyła się o 7 tys. i wynosi obecnie 2,975 mln. Ponadto odnotowano, że liczba wyrejestrować jest rekordowo niska. Są to najlepsze …